#117175
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מצטרף למה שכתב רפאל.

כוכב במשני מאפשר לחבר נגד כדי להגביל את זרם הקצר לאדמה.

חיבור משולש במשני דורש הגנות בעייתיות מאוד לזיהוי קצר לאדמה.