#117178
Mark
משתתף

שלום .האם אפשר לסמוך לפונקציה בדיקה עצמית  הקיימת בתוך בוחן מתח במקום בדיקה חי מת חי ?.כי קיימת לפעמים בעיה לעשות בדיקה חי מת חי בגלל שניתוק בוצה מרחוק ואז אין מתח קילומטרים מסביב כדאי  לעשות אחרי ניתוק בדיקה חי