#117180
Davidz
משתתף

תודה רבה על התגובה. חג שמח

בריכה פיברגלס קבורה באדמה, עשו חדר מכונות קבור באדמה רק בלוקים. המרחק מהבריכה לבית 2 מטר. איך לעשות הארקה?

האם מספיק מוט מקומי?

אין יסוד בטון בכלל.

שוב תודה אריאל