#117184
vanguard
משתתף

נושא ההגנות בחיבור כוכב במשני ברור בהחלט. השנאי המדובר הוא בגודל כ-30MVA ולכן ישנם שיקולים נוספים כמו חיבור משנה דרגות בצד המתח הגבוה שעבורו יש יתרון משמעותי מבחינת מחיר לטובת חיבור כוכב שכן עלות הבידוד תהיה זולה משמעותית.בנוסף ניתן לשקול שנאי תלת ליפופי כאשר הליפוף המשני הנוסף יהיה שנאי זיגזג. דעתכם?