#117185
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

וחג עצמאות שמח 

ברצוני לחדד את השאלה שלי 

לפי התקנות מותר להתקין אביזרים במתח נמוך [ לא נמוך מאוד ] באזור 2 לכן מעל 2 מטר משפת הגלישה 

האם מכך ניתן להסיק שניתן להתקין גוף שקוע המוזן במתח נמוך  במרחק של 2 מטר ומעלה כמובן עם מעגל מזין המוגן ע’י פחת בעל רגישות 30 מילי אמפר 

אשמח לקבל התייחסותך

בתודה מראש 

סמי רז