#117189
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ההבדלים בבדיקת עכבת לולאת תקלה במצב Zs ידועים והם נובעים מזרם הבדיקה הגבוה וגם מהרמוניות בשל שימוש במכשירים אלקטרוניים.

רצוי להשתמש רק בערך בו המפסק נפסק מיידית.