#117193
engineer.alon
משתתף

תודה רבה על התשובה,

האם אתה ממליץ לחבר את הקונסטרוקציות שעליהם יושבות המשאבות לפס השוואת הפוטנצילים כמו שרותים מתכתיים אחרים?

 

תודה