#117197
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

השנאי לתאורת הברכה צריך להיות בחדר מכונות עם הקפדה שגובהו יהיה גבוה ממפלס הברכה (עלולים לחדור מים לשנאי). 

להזנת חדר מכונות כמתואר, מספיק כבל בשטח חתך של 2.5 ממ”ר.

בהצלחה