#117200
shahaf_kor
משתתף

אשמח לעזרתכם בהקשר לשאלתי האחרונה.. תודה רבה – 

ולמשל אם ישנם מספר מערכות סולאריות שמחוברות לאותו שנאי וכל אחת מזרימה זרם עודף לרשת אז במסתכם כתוצאה מהמפל מתח על הקו אנחנו מקבלים שהמתח בשניוני ירד לגבולות האסורים של מעבר לפלוס מינוס 10 אחוז ואז במצב אנחנו נרצה להוריד דרגה בשנאי על מנת שהיחס השנאה ילך וירד וככה המתח בשניוני יעלה בעצם לא ?… 

והבנתי בנוסף לכך שיש מקרים שבהם משנה הדרגות מחובר לצד השניוני דווקא גם כן … מה ההבדל ?..

בנוסף בתור שאלה אחרונה – הבנתי שהמשנה דרגות בשנאי של חחי הוא בדרך לא משנה דרגות שעובד בעומס ולכן יש צורך לנתק את השנאי או שלא הבנתי נכונה ?…