#117211
difrentional
משתתף

מתוך תקנות החשמל: התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט:

  “בכל לוח משנה יותקן מפסק ראשי; קיים קשר עין בין לוח המשנה לבין המפסק בלוח הזן אותו ומעבר חופשי שאורכו אינו עולה על 3.0 מטרים, ניתן לוותר על מפסק כאמור”

לכן אם אני לא טועה פחת יכול לשמש כמפסק ראשי! (שים לב: מפסק (לא מבטח) שיכול להיות מנתק, מנתק בעומס, ממסר פחת)

אבל כמובן כל עניין לגופו למשל במפעל מייצר לוח משנה שמפיל מבטח בלוח ראשי המזין אותו ובמקרה מרוחק מאותו לוח משנה מרחק רב,  יגרום מין הסתם להפסד כסף!