#117215
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

קראתי שוב את חוק החשמל בנושא ברכות 

וכתוב בפרוש שאפשר להתקין ציוד המוזן במתח נמוך  באזור 2 המוגן באמצעות מפסק מגן 

לכן לפי הבנתי אם מותר להתקין לוח חשמל , בית תקע או מפסק אז 

מותר להתקין גופי תאורה שקועים באזור 2 מוגנים עם מפסק מגן 

ראה פרק ד סעיף 8\ב המצורף 

בקשר לציוד יעודי 

כתוב בסעיף 12 

ניתן להשתמש בציוד יעודי כגון משאבת סחרור  באזור 1 ובלבד שיוגן עי מפסק מגן ושלא יהיו בני אדם בקרבת הברכה 

אבקשך לתקן אותי בחוסר הבנתי את התקנות ולשון החוק 

בברכה 

סמי רז