#117218
arielsegal
מנהל בפורום

משנה דרגות במתקני מתח נמוך הוא על פי רוב ללא עומס אם כי קיימים שנאים עם משני דרגות בעומס גם למתח נמוך (בחברת ארדן).

אכן בשנאי שמשנה הדרגות ללא עומס, נדרשת הפסקה, ניתוק וקיצור לפני שינוי דרגה.

לא הבנתי את חלקה הראשון של שאלתך. התהליך הפוך ממה שרשמת, ככל שמערכות סולאריות רבות יותר יחוברו לאותו שנאי, המתח במתקן ילך ויעלה. מערכת סולארית יכולה להעביר את האנרגיה שלה, רק אם המתח שלה גבוה ממתח הרשת ולכן היא מרימה את מתח הרשת.