#117219
arielsegal
מנהל בפורום

בדיקת התנגדות בידוד להארקה כשכל מוליכי המתקן מקוצרים, מאפשרת בדיקת התנגדות הבידוד של כלל המוליכים (פאזות ואפס) כלפי ההארקה.

לא יתכן מתח כלשהו בין מוליכים מקוצרים.