#117221
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני מניח שאינך עובד במתקן חי אלא הכפפות משמשות לביצוע מיתוגים או מדידת העדר מתח.

אני סבור שניתן בתנאים המפורטים להשתמש בכפפות מבודדות ב- Class 3.