#117226
arielsegal
מנהל בפורום

מפסק פחת יכול לשמש כמפסק ראשי ללוח משנה בתנאי ויש מפסק אוטומטי מתאים במעלה הזרם בלוח המזין את לוח המשנה.

שים לב מפסק הוא אמצעי מיתוג ללא הגנות זרם יתר.