#117230
shahaf_kor
משתתף

שלום,

העניין הוא שאין חובה לקצר בין מוליכי הפאזות לפס האפסים בלוח כי במס’ הבדיקות הפרטיות שבהם הייתי הבודקים לא עשו ככה לדאבוננו.

הרי מתח הבדיקה של המגר הינו 500VDC וזרם הבדיקה הוא ב 2mA ולכן אם ונניח מישהו בדק בידוד בין פאזה לאפס על צרכן מסוים מה יכול לקרות במצב הנ”ל ?… 

ובנוסף האם יש צורך לנתק מוליכי אפס של צרכן מסוים בעת בדיקת מגר דרכו ?..

תודה רבה