#117235
eyal5003
משתתף

שלום

מה שאתה מתאר הפעלת לחץ מרכבים ומשקל של אדמה ימעך צינור מריכף . עדיף להשתמש בצינור קוברה דו שכבתי תקני. או צינור יקע שעמיד יותר במעיכות