#117236
Samy
משתתף

לאריאל שלום 

נכון שלא כתוב במפורש גופי תאורה 

אך גם לא מופיעה התייחסות לנושא תאורה בסביבת הברכה אלה רק  המתח המותר לשימוש בסביבת הברכה 

יש רק התייחסות  לתאורה בתוך הברכה 

לכן אני מבין שהמחמיר הוא 3.5 מטר 

בברכה 

סמי רז