#117245
kobigross
משתתף

שלום  אריאל

אני הפנתי  את תשומת ליבה של דנית בנוגע לדיון כאן על מכשיר משולב מטרל

אני מניח שהיא לא עוקבת אחרי  האתר שלך

לכן אני מציע שתפנה אליה ישירות

בברכה

קובי