#117247
Neta
משתתף

אריאל, אני מכיר שקיימות תקנות שמתייחסות לאירועים המוניים תחת כיפת השמים, אך לא זה המקרה, מדובר כאן באירועים פרטיים בבתים פרטיים.