#117257
matanturji
משתתף

שלום אריאל. לגבי התקנות של הגנרטור הכל ידוע לי לגבי בדיקה ןאישורים וכו.
לגבי שאלתי בסעיף ג, עפי דוג 6 בתמונה המצורפת מהמצגת שלך, מכיוון שמערכת ההחלפה היא 4 קטבים, בשרטוט בדוג’ 6 מופיע שמתפצל מהאפס של הגנרטור 2 מוליכי אפס, אחד הןלך למערכת ההחלפה ןהשני הולך לפס השוואת הפוטנציאלים.
שאלתי היא איפה מומלץ לבצע את הפיצול הזה? ביציאה של הגנרטור? לוח משני צמוד לגנרטור? אחרי 8 מור של מוליך האפס שמתחבר בלוח הדירתי?
זה לא ככ ברור לי כמה מרחק מהגנרטור הפיצול צריך להתבצע.
תודה