#117266
David1984
משתתף

צירפתי תמונה של קיר ממירים . 

המבנה שייך לבעלים אחד :

על גג מבנה זה קימיים כמה קירות כאלו , כאשר כל קיר שוייך ומחובר לצרכן אחר במבנה כל אחד עם מונה חח”י בחנות (לא ריכוז מונים) . השטח בגג הינו בבעלות בעלים אחת . 

בקומת הקרקע בסמוך ללוח החשמל הציבורי  קיים פה”פ המחובר לפלך מיסוד המבנה כולל איפוס . 

בכניסה לכל צרכן במבנה קיים מונה חח”י לוח ראשי ופס הארקות . 

השאלה היא , מה מקור הארקה שלי בגג ?

1. האם חובה לקחת מפס הארקות של כל צרכן לקיר בנפרד ? או לקחת מהפה”פ הציבורי .

2. האם ניתן לקחת מהפה”פ הציבורי לפס הארקות כללי וממנו להתפצל לכל קיר וקיר בנפרד , כאשר חתך מוליך הארקה מהפה”פ הציבורי עד לפס זה יהיה לפי גודל חיבור המערכת הגדולה ביותר .

תודה רבה

מקווה שהפעם ברור יותר 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):