#117269
shahaf_kor
משתתף

אריאל היקר תודה רבה,

אשניח להבהרה לגבי העניין עם המערכות הסולאריות הרי אני יודע שכאשר ישנם מס’ מערכות סולאריות שמוזנות דרך שנאי כלשהוא שמפיק במוצאוו מתח שלוב 400 וולט.

ככל שמתרחקים מהשנאי מפלי המתח הולכים ומתווספים וגדלים ואיך בדיוק מחשבים את זה סכמטית את העניין שבו “המתח ברשת עולה” … הרי עקרונית המתח הוא במקביל לכלל המערכות הצרכניות ואם ישנה מע’ סולארית מרוחקת ככל שתהיה ועדיין מוזנת מאותו שנאי אז המתח שהיא מעלה על מנת להזרים הספק עודף לכיוון הרשת מנסה בעצם להתגבר על מפלי המתח הגדולים שקיימים ?

כלומר איך נעשית בדיוק הסיטואציה שהמתח ברשת עולה כתוצאה ממתח היצרנים הסולאריים שלנו ?

ואיך הדבר מסתדר עם העובדה שבו כאשר מע’ סולארית מעבירה את האנרגיה שלה לכיוון הרשת כאשר המתח שלה גבוה ממתח הרשת ולכן איך זה מסתדר עם העניין שבו המתח ברשת עדיין עולה ?

תודה רבה מראש.