#117277
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לא צורפה תמונה.
  2. בעקרון התקנת מונה וגבית תשלום בגין חשמל אינה חוקית (רק חברת החשמל רשאית לגבות תשלום בגין צריכת חשמל).
  3. נדרש להתקין את המונה במעגל ההזנה לחדר. לפיכך עליך להזין את החדר מפאזה אחת או משלשת הפאזות.