#117286
arielsegal
מנהל בפורום

הסיכוך אינו רק למנוע הפרעות אלא גם להפחית את הסיכוי לפריצת הבידוד החיצוני בשל המתח שמוציא הווסת שהוא בעל צורת מלבנים.

אני ממליץ לנהוג על פי המלצות היצרן.

ניתן להתקין את הוסת סמוך למנוע……