#117293
shahaf_kor
משתתף

ברור ,

העניין הוא איך בדיוק המשנה דרגות בשנאי משפיע על העניין הזה? 

ואיך המתח ברשת משתנה כתוצאה מכך כי הרי אומרים שככל שיש יותר ויותר מע’ סולאריות אז חחי משנים דרגה בשנאי ולא מבין בדיוק למה … אם מדובר בכמה מע’ סולאריות מה ההבדל בדיוק ? ואיך השינוי בדרגה משפיע על יתר המערכות ?