#117296
arielsegal
מנהל בפורום

שינוי דרגה יפחית את המתח במשני וכך יוכלו יותר מערכות סולאריות להתחבר בלי שיווצר מתח יתר ברשת.

קיים גבול עליון של מתח שמערכת סולארית יכולה להתחבר.