#117297
lior84
משתתף

אריאל תודה רבה על המענה המהיר,

ישנו שנאי שנמצא בתוך המבנה החדש ומזין אותו בTN-S, הגנרטור של אותו בניין נמצא בבניין אחר, שיש לו שנאי משלו  והוא  מוגן בTT (יש לו הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים).

אכן לשני הבניינים מערכות החלפה בעלות 4 קטבים