#117298
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

אם אני ממבין נכון 

בגנרטור במרחקים קצרים מאוד עד לפאפ 

לכן החישוב 0.018 כפול 5 מטר חלקי 25 ממ’ מקבלים התנגדות מוליך 3.6 מילי אום 

המפסק 100 אמפר עם זרם קצר כפול 3 שזה 300אמפר 

לכן מתח המגע 1.08וולט 

האם החישוב נכון 

 

בברכה 

ובתודה מראש 

סמי רז