#117302
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. באזור 3 ניתן להעביר כבל.
  2. בחדר שממדיו יותר מ-3.60 על 3.60 האזורים שמעבר אינם אזור 3.
  3. הבודק חייב להסתמך על תקנות החשמל בלבד. במידה ולדעתך הוא טועה יש לפנות למנהל שמעליו (מנהל מחלקת צרכנית טכנית)