#117306
LIRONAV
משתתף

האם  מותר להשתמש במשגוח + שנאי מבדל עבור “רובוט ניקוי קרקעית” בבריכת גומי.ברזנט על הדשא? 

1,  הזנה מהרשת הביתית דרך שנאי מבדל + משגוח.

2.  מה יהיה פיתרון חוקי ובטוח מלבד ניתוח מהרשת בזמן השימוש בבריכה.

 

תודה