#117307
YUDA
משתתף

גם אני סבור כמו ישראל שבכל מקרה של הפרש פוטנציאלים תהיה תנועת מטענים.

אבל כל עוד אין מעגל סגור זה יהיה לזמן קצר בלבד, עד להשוואת הפוטנציאלים.

במקרה של מעגל סגור, מקור המתח ימשיך לקיים הפרש פוטנציאלים קבוע בין ההדקים ולכן הזרם יתמיד.

אגב, הפרש כזה יכול להיות גם בין 2 מקורות בעלי אותו מתח (2 סוללות 1.5V יכול להיות הפרש בין ההדק החיובי של האחת להדק החיובי של השניה). כל עוד אין נקודת ייחוס משותפת אין דרך להגדיר מה הפוטנציאל בכל הדק.