#117308
David1984
משתתף

תודה רבה

אם אנו יודעים שפס הארקות מוזן מיסוד בפינה A במבנה , האם יש בעיה להתחבר ליסוד בפינה B וליצור פס הארקות נוסף באותו מתקן ? מה הסיבה הרי בפועל זה אותה נק’ ?

ועוד יותר לא מובן לי שהרי האיפוס נעשה בפילר רשת בקומה התחתונה בצמוד ללוח חשמל הציבורי ושם יש פה”פ מה הבעיה ליצור ממנו פס הארקות משני .

חסר לי ההיגיון שכנראה אצלך ברור , תודה רבה מראש על מה שכתבת עד כה .

דוד