#117310
aron david
משתתף

אני השתמשתי הרבה במגענים N.C. כדי לשמור על לוחות קרים ולמניעת זמזומים. אבל לאחרונה עלה בדעתי שבעת מעבר הזרם במגעים

במגען N.O. המגעים דבוקים במיגנוט עוצמתי

ולעומת זאת ב N.C. הם מוחזקים רק על ידי קפיץ די חלש

האם זה לא עלול לגרום בטווח הארוך לזמזומים ומתח לא סדיר לצרכן?