#117316
arielsegal
מנהל בפורום

פס הארקות לא יכול להתחבר לפינה של המבנה אלא לפס השוואת הפוטנציאלים בלוח הראשי.

פס השוואת הפוטנציאלים אמור להתחבר ישירות לטבעת הגישור.

לא ניתן להתחבר לקוצי היציאה ממבנה לצורך הארקה. יש צורך לבצע מערך לוגי ומסודר.

ניתן להוציא פס השוואת פוטנציאלים משני מהקוץ בתנאי ויחובר לפס השוואת הפוטנציאלים הראשי. במקרה זה יש לשלט את מקור ההארקה במערכות הסולאריות.