#117321
Mark
משתתף

שלום אריאל.כתבת התקנה חשיפה חייבת להתבצע באמצעות כבלים ולא מוליכים מבודדים

לא הבנתי איך אם תקנות פרק מובילים 47ג’ אומרת במפורש איך להתקין בתעלה מוליכים אם מכסה.שזאת התקנה חשיפה לפי הגדרה בגלל סילוק מכסה.תודה