#117332
OGLA
משתתף

היי

itlc זהו ממסר צעד של חברת שניידר בעל יכולת הפסקה של מספר ממסרי צעד באופן מרוכז באמצעות שעון פולסים ועדיין לשמור על יכולת הפעלה עצמאית של כל יחידה 

מצרף שרטוט מתוך הקטלוג 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):