#117340
Adnan
משתתף

שלום,

קודם כל מציע שתסתכל בדפי הנתונים של האופטימייזרים שבחרת וגם בממירים.

בשניהם היצרן מציין את הזרם המקסימלי המותר בכניסה בצד ה D.C, זה לא הזרם שיכול להתפתח אבל זה הזרם המירבי המותר בכניסה.

בסולארדג’ למרות שיש אופטימייזרים עדיין קיים סיכוי (אמנם קטן מאוד) לפריצה בין שני צידי האופטימייזר ולכן במקרה הכי גרוע, זרם הקצר יהיה שווה לזרם קצר של פאנל בודד מוכפל במספר הסטרינגים שמחוברים במקביל.

 

בהצלחה