#117344
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אתה צודק לחלוטין, ההתקנה שתיארת אסורה בהחלט ומסוכנת מאוד.

עליך לנהוג לפי הדרישה בתקנת העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים:

8. הגנת מוליכים במקביל
(א) אם משתמשים במבטח משותף להגנת כמה מוליכים המחוברים במקביל בפני זרם העמסת יתר, יתקיימו במוליכים כל התנאים שלהלן:
1) הם יהיו מאותו חומר;
2) הם יהיו בעלי חתך שווה;
3) הם יהיו בעלי אורך שווה;
4) אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;
5) זרם ההעמסה יתאים לסוג הבידוד העומד בטמפרטורה הנמוכה ביותר.