#117349
michael80
משתתף

אריאל שלום ותודה על המענה,<br />יש לי שתי שאלות:<br />1.מה קורה במקרה שעבדתי במקום עבודה שהיה לי רישיון מ”ג מסוייג והתחלתי לעבוד במקום עבודה חדש?<br />הריי אחרי שאגיש בקשה לרישיון חדש,יהיו אצלי 2 רישיונות “חשמלאי מ”ג מסוייג”,כאשר לא מצויין שם לאיזה מתקן זה שייך.<br />האם במשרד הכלכלה רשום לאיפה תקף הרישיון שלי?

2.אם במסגרת עבודתי,אני מטפל במקביל בכמה מתקני מ”ג,האם אני יכול להגיש בקשה אחת (הכולל אישור מהנדס,תוכניות של כל המתקנים וכו’) ואז הרישיון שישלחו לי,יהיה תקף לכולם?