#117354
arielsegal
מנהל בפורום

זרם הקצר בזרם ישר יהיה קטן מאחר והאופטימייזר מוריד את המתח ל- 1V.

זרם הקצר בזרם חילופין תלוי בזרם הקצר של הרשת אליה מחובר הממיר.