#117355
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם אתה מתכוון לצבת הארקה הרי שזה מוצר מוגבל מאוד בשימושים שלו ובמקומות בהם תוכל להתקינו, או להפיק ממנו תועלת.

מדידת תקנית של התנגדות הארקה מחייבת בדיקה באמצעות שיטת מורד הפוטנציאל.

קרא את החומר במאמר עקרונות בדיקת התנגדות הארקה בלשונית מאמרים.