#117357
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן לספק חשמל לבית החבר, ללא מוליך הארקה (פאזות ואפס), ההארקה צריכה להיות מקומית.

חיבור הבית צריך להיות כפוף לבדיקת בודק חשמל (בודק פרטי).

יש להעביר את הכבל בצורה תקנית ומתאימה לדרישות התקנות כבלים בתקנות החשמל.