#117367
Omritzalaf0
משתתף

שלום,

האם יש חובה לתעודת עזרה ראשונה?

האם זה חל על חשמלאי מהנדס שרק כותב את בהיתר ללא ביצוע פעולות?

האם החובה היא רק עם מבצעי הפעולות?

תודה.