#117369
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

החיבור לבית השכן יהיה באמצעות כבל שיחובר אחרי המפסק הראשי שלך ואחרי מפסק הפחת.

בלוח השכן חייב להיות לוח חשמל משלו שאליו תתחבר כמו שמתחברים לחברת החשמל.

הארקת המבנה המוזן חייבת להיות מקומית (הארקת יסוד שלו)

כמו שכתבתי, החיבור חייב להיות כפוף לבדיקת בודק חשמל. אנא אל תסתכן.