#117370
arielsegal
מנהל בפורום

עומרי שלום,

מרוב קצרנות לא הבנתי את שאלותיך.

כדי לקבל רשיון חשמלאי מסוייג יש צורך לעבור במסגרת הקורס הדרכה בעזרה ראשונה ולקבל עליה תעודה מתאימה. חשוב מאוד לעבור ריענון שנתי.

רק בעל רשיון חשמלאי מהנדס יכול להכין פקודת מיתוג וקיצור