#117371
arielsegal
מנהל בפורום

יוסף שלום,

כמו שכתבתי אין דרך ליישם סלקטיבית בין מפסקי פחת וגם לא קיים מפסק פחת לזרם של 15mA.

אם כל המעגלים מוגנים על ידי מפסקי פחת אין חובה בהתקנת מפסק פחת ראשי, אלא אם קיימת בעיה בהארקת המתקן ואז מפסק הפחת הראשי יכול להיות סלקטיבי ומתאים לעשירית מזרם הקצר של המתקן לאדמה.