#117372
arielsegal
מנהל בפורום

אילן שלום.

  1. איני מבין מה זה אומר TNC, אין שיטה כזו בארץ.
  2. האם לתחנת השאיבה יש הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים?
  3. אם כן ניתן להוציא מהלוח המזין כבלים בעלי 4 גידים ולבצע איפוס בתחנת השאיבה. במידה ואין הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים, יש לבצע הארקה מקומית בתחנת השאיבה. במקרה זה תחנת השאיבה תהיה מוגנת בשיטת TT.
  4. בכל מקרה חייב להגיע בודק למתקן והוא יכתיב את שיטת ההגנה בפני חשמול ואת כוונון ההגנות.