#117376
ilan raz
משתתף

תודה אריאל

א. המתקן המזין מאופס (וכוונתי היתה (TNC-S).

ב. בתחנת השאיבה אין הארקת יסוד.

לכן לפי דעתי (מהבנת תשובתך) אסור לבצע איפוס בתחנה ויש להגן עליה באמצעות הארקה מקומית (TT)

שוב תודה