#117378
Adnan
משתתף

חיבור באמצעות גידים גמישים הוא הרבה יותר אמין מפסי גישור, כמובן אם זה מתבצע בצורה הנכונה ובהתאם לסוג הציוד.

חיבור באמצעות פס גישור לא מאפשר תחזוקה נוחה, כדי לתחזק מעגל אחד צריך לפרק את כל הפס ובנוסף הוא מאוד מסוכן ולא בטיחותי.